קול קורא לאמנים ולאמניות - חממות פיס לאמנות בשיתוף גלרית המקרר

מועצת הפיס לתרבות בשיתוף גלרית המקרר מזמינות אמנים.ות להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית חממות פיס לאמנות. התכנית נולדה במטרה לאפשר לאמנים.ות ליצור במסגרת 'עוטפת' מבחינה מקצועית, תקציבית וחברתית.

5 החממות בתכנית מתקיימות במוזיאונים וגופי תרבות ברחבי הארץ.

חממת פיס לאמנות מציעה לאמנים.ות מסגרת ליצירת עבודה חדשה בליווי מקצועי, מענק כספי בסך של עד 40 אלף ש"ח (כולל מע"מ) לאמן.ית ותערוכה קבוצתית. מענק הפיס מיועד לשכר אמן.ית ולחומרים להפקת העבודה החדשה. 

אמנים.ות יכולים.ות להגיש מועמדות לעד 2 חממות ולהשתתף בחממה אחת בלבד (אמנים.ות שיגישו מועמדות ויתקבלו לשתי חממות ידרשו לבחור חממה אחת).

בחממה ישתתפו 4-5 אמנים.ות, היא תחל לפעול במאי 2022 ותימשך כ-7 חודשים.

על חממת המקרר:.  

החממה של גלרית המקרר תתמקד במוגבלות ובשיח אודות מוגבלות ונגישות מתוך אמונה שהעיסוק בכך רלבנטי ואף הכרחי לחברה בכלל ולשדה האמנות בפרט. במסגרת החממה נייצר מרחב ביקורתי, יצירתי ופרשני סביב סוגיות הקשורות למוגבלות ונגישות, נתבונן באופנים השונים בהם נתפסת מוגבלות בשדה האמנות, נעסוק בתיאוריות עכשוויות של מוגבלות ונבחן אותן מנקודת מבט תיאורטית-ביקורתית ואקטיביסטית.  

באמצעות החממה אנו שואפות לקיים מרחב למידה תהליכי, רב-תחומי אשר יביא להעמקה בנושא מוגבלות ונגישות כתמה אמנותית עצמאית, ככלי חשיבתי וכדרך התבוננות על העולם. 

צוות החממה: 

אוצרות החממה: איריס פשדצקי ורות ביגר

הצוות המקצועי: ד"ר ניצן אלמוג, ד"ר ערן ארליך, ד"ר נילי ברויאר, ד"ר רועי ברנד, נוגה דוידסון, דנה דימנט, רותי דירקטור, שי לי הורודי, מיכל ואעקנין, גילי זיידמן, קולקטיב מפיבושת, ורד סבאג, פרופ' יעקב רז, ועוד.

* יתכנו שינויים בהתאם לנסיבות ולצרכי האמנים.ות והצוות המקצועי.

לוחות זמנים:

 • הגשת מועמדות:  10.1.22-13.2.22

 • יום פתוח: 27.1.22 ב11:00

 • תשובות למועמדים.ות: עד סוף מרץ 2022

 • תחילת פעילות החממה: מאי 2022

 • ממאי 2022 ועד נובמבר 2022 יתקיימו מפגשים קבוצתיים אחת לשבועיים או שלושה בימי חמישי בבוקר (פרט למקרים בודדים) ובמקביל יתקיימו ביקורי סטודיו אישיים. 

 • בתום תקופה זו ועד להצגת תוצרי החממה אמני.ות החממה ימשיכו לעבוד באופן עצמאי בליווי אוצרות החממה.

 • הצגת תוצרי החממה בארוע שיא במרחב הציבורי: מאי 2023

 

תוכנית החממה ותוצריה:

אחת לשבועיים או שלושה יתקיים מפגש קבוצתי במקרר של כל משתתפי החממה ויינתנו בו הרצאות עיוניות, סיורים וסדנאות מתחום האמנות ומתחום המוגבלות על ידי הצוות המקצועי של החממה הכולל אוצרים.ות, אמנים.ות, א.נשים עם מוגבלות, חוקרים.ות, תיאורטיקנים.ות, אנשי מקצוע ואקטיביסטים.ות. 

ההרצאות ילוו גם בדיון פתוח תוך התייחסות לאמני.ות החממה ולתהליך האישי שיעברו בה. 

אוצרות החממה ילוו את אמני.ות החממה באופן אישי באמצעות ביקורי סטודיו ובמהלך המפגשים הקבוצתיים ויעניקו ליווי אוצרותי בעבודה לקראת ארוע השיא.  

בסיום החממה יתקיים אירוע שיא במרחב הציבורי, ובו עבודות אמנות העוסקות בתכני החממה. 

 

האמנים.ות יבחרו עפ"י הקריטריונים :

 • ההצעה האמנותית לעבודה החדשה שתפותח בחממה

 • התייחסות ההצעה האמנותית למרחב הציבורי (ינתן דגש לרב תחומיות ולקשר עם המרחב הציבורי והקהילה)

 • תרומה מקצועית של החממה לקידומו המקצועי של האמן

 • ניסיונו המקצועי של האמן בהתייחס לעבודות קודמות ולקורות החיים

 

על גלרית המקרר:

גלרית המקרר שוכנת במבנה תעשייתי תת קרקעי בלב תל אביב. הגלריה היא מקום למפגש בגובה העיניים בין האמנות לחיים, על הגיוון והחיספוס שבהם. המקרר משמש כבית תצוגה חופשית ליוצרים ופתוח לקהל מבקרים ומשתתפים מגוון. בלב הפעילות במקרר עומד הקשר שבין אמנות ואחריות חברתית, והעיסוק בקשרים שביניהם, 

החממה תתקיים בגלרית המקרר ובמקומות נוספים בהתאם לצרכי החממה. 

תנאים להשתתפות אמנים.ות :

1.    אמן.ית מגיש.ה בקשה אחת בלבד למועצת הפיס לתרבות ולאמנות בשנת 2022. יודגש כי אמן.ית המגיש.ה מועמדות לחממות, לא יוכל להגיש בקשות למענק במסגרת הקולות קוראים של מועצת הפיס שפורסמו בינואר 2022 (לדוגמא מענק לספר מחקר, יצירת עבודה חדשה  וכד').

2.  אמנים.ות שהשתתפו בחממות פיס לאמנות ועיצוב בשנת 2021 או שזכו למענקים ממועצת הפיס בשנים 2021 ו2020 (ברצף) אינם רשאים להגיש מועמדות לחממה בשנת 2022.

3.  האמן.ית הציג.ה תערוכת יחיד אחת לפחות והשתתפ.ה בלפחות - 4 תערוכות קבוצתיות.

4.  האמן.ית מתחייב.ת להשתתף בכל פעילויות החממה, בהתאם לתכנית וללוחות הזמנים שיקבעו על ידי גוף התרבות המנהל את החממה. תכנית החממות תחל במאי 2022 ותימשך כ-7 חודשים. 

5.      האמן.ית הוא אזרח.ית ישראלי.ת.

 

צרופות :

אמנים.ות המגישים.ות מועמדות נדרשים.ות לצרף למועמדותם.ן בקובץ PDF אחד:

 

1. קורות חיים (כולל רישום תערוכות יחיד וקבוצתיות בהן השתתפו בציון מועד, מקום ושם התערוכה

2. תיק עבודות

3. קונספקט עבודת האמנות שבכוונת האמן.ית לפתח בחממה

4. תקציב תכנון לעבודה החדשה (המענק לאמן.ית מיועד להפקת עבודת אמנות חדשה, שכר אמן.ית

     עד 20% מסך מענק מפעל הפיס) בנוסח אחיד רצ"ב בקישור זה.

5. צילום ת.ז

6.  תיאור קצר (עד 150 מילים) לגבי מהות החיבור של האמן.ית לנושא מוגבלות ונגישות

אמנים.ות המעוניינים.ות להגיש מועמדות לחממה מוזמנים להגיע ליום פתוח שיתקיים בגלרית המקרר ברחוב חשמונאים 90, תל אביב-יפו, ביום חמישי ה-27.1.22 בשעה 11:00-12:30. 

ניתן להגיש מועמדות לחממת המקרר גם בזוג או כקבוצה ולחלוק את המענק בהתאם. 

 

הרשמה והגשת ההצעה באמצעות הטופס המקוון בלבד:

https://forms.gle/PL8iBKqycdgXCdAA8

לפרטים ושאלות:  therefrigerator.hub@gmail.com

מועד אחרון להגשת מועמדות 13.2.22 

בהצלחה!

צילום מסך 2022-01-03 ב-22.11_edited.jpg
MIFAL_PAIS_logo_2018.png